Zapisz się na rekolekcjeBędzie nam potrzebny m.in. do ubezpieczenia
Bardzo ważne dla dalszej komunikacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów statutowych Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z póź. zm.
Polityka Przetwarzania Danych Osobowych
Wyrażam zgodę Zgromadzeniu Zakonnemu Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska na fotografowanie i publikację zdjęć z moją osobą tylko do celów promocji Drabiny Jakubowej - Rekolekcji dla osób niepełnosprawnych.
captcha
Oświadczenie:
Klikając przycisk "Zapisz się", niniejszym stwierdzam prawdziwość przypisanych do konta danych i podpisuję się pod powyższym formularzem.